Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,015625 secs, Execute (db): 1,757813E-02 secs