Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,078125 secs, Execute (db): 6,640625E-02 secs