Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,1171875 secs, Execute (db): 0,03125 secs