Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,078125 secs, Execute (db): 4,296875E-02 secs