Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,25 secs, Execute (db): 0,109375 secs