Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,125 secs, Execute (db): 1,171875E-02 secs