Ψηφίστε

Πως θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κατάσταση με την Τουρκία;

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
ΚΑΛΑ
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΚΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ

Ακολουθήστε μας

     

Διενέργεια Τεχνικών Ελέγχων ΚΤΕΟ

Από την 1/1/2007 άλλαξε το σύστημα τεχνικού ελέγχου των οχημάτων στα ΚΤΕΟ Αττικής. Πλέον η ημ/νία έλεγχου ΔΕΝ βασίζεται στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά βασίζεται στη χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας αυτού.

Το πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ των οχημάτων του Ν. Αττικής (ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΕΔΡΑ ΔΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) και το οποίο αφορά το έτος 2015 έχει ως εξής:

Αρμόδια Υπηρεσία

  • Ο Τεχνικός έλεγχος των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων στη Χώρα μας διενεργείται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων).
  • Τα Δημόσια ΚΤΕΟ διενεργούν τεχνικό έλεγχο σε όλες τις υπόχρεες κατηγορίες οχημάτων.
  • Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν διενεργούν τεχνικό έλεγχο στα φορτηγά αυτοκίνητα άνω των τρεισήμισι (3,5 τόνων) και τα λεωφορεία.
  • Τηλεφωνικός Κατάλογος των Δημόσιων ΚΤΕΟ (βλ. πιο κάτω).

Γενικά

1. Tα αυτοκίνητα προσκομίζονται για έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της αρμόδιας Yπηρεσίας K.T.E.O. ή της Δ/νσης Ο.Α.Π. για το N. Aττικής ή σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ’’δειας Kυκλοφορίας για καινούργια οχήματα ή σύμφωνα με την ημερομηνία επομένου ελέγχου που αναγράφεται στο Δ.T.E.
2. Η προσκόμιση του οχήματος στο ΚΤΕΟ γίνεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
3. Ο κάτοχος του οχήματος πριν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να έχει εντοπίσει την θέση όπου είναι αποτυπωμένοι επάνω στο όχημα ο αριθμός πλαισίου και ο αριθμός κινητήρα. Οι αριθμοί αυτοί πρέπει να συμφωνούν με τους αναγραφόμενους στην άδεια κυκλοφορίας. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε ο κάτοχος πρέπει πριν τη διενέργεια του ελέγχου στο ΚΤΕΟ, να αποτανθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τακτοποίηση του θέματος. Ειδικά για την περίπτωση του αριθμού κινητήρα δεν θεωρείται αλλαγή κινητήρα η αντικατάστασή του με άλλον ίδιου τύπου. Σ΄αυτή την περίπτωση ο τύπος του κινητήρα παραμένει ίδιος και διαφέρει μόνο ο αριθμός σειράς παραγωγής του.
4. Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
5. Αν έχει γίνει οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγή στα κύρια χαρακτηριστικά του οχήματος (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2) πρέπει ο κάτοχός του πριν από τον τεχνικό έλεγχο (από το ΚΤΕΟ) να την νομιμοποιήσει με ενέργειές του στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε το όχημα επαναπροσκομίζεται στο K.T.E.O. για επανέλεγχο εντός 20 ημερών και αφού ο κάτοχος του θα έχει επιδιορθώσει όλες τις σημειωθείσες ελλείψεις.
7. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν επικίνδυνες ελλείψεις, αφαιρούνται η ’’δεια Kυκλοφορίας και οι Κρατικές Πινακίδες και το όχημα επιτρέπεται να μεταφερθεί μέχρι το συνεργείο επισκευών ή σε κάποιο χώρο για στάθμευση. O κάτοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη να μεταφέρει το όχημα για επισκευή με ασφαλή για την οδική κυκλοφορία τρόπο. Tο αυτοκίνητο επαναπροσκομίζεται για έλεγχο μετά την επισκευή του και εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για κυκλοφορία, επιστρέφονται η ’’δεια και οι Πινακίδες Kυκλοφορίας του.
8. Μετά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του οχήματος επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και χορηγούνται στον κάτοχό του:
-- Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου) και
-- Κ.Ε.Κ. (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) εφόσον ο κάτοχος του οχήματος στερείται τέτοιας κάρτας.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

1. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με εξαίρεση το Νομό Αττικής όπου γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υ.Μ.Ε.
Οι επόμενοι έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου ).
2. Ο πρώτος έλεγχος για τα καινούργια Ε.Δ.Χ., Λεωφορεία, Ασθενοφόρα και Φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφει το δελτίο τεχνικού ελέγχου).

Διαδικασία

1. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από νομό, στον οποίο λειτουργεί Κ.Τ.Ε.Ο.
2. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν χωρίς να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου προβλέπονται αυστηρές ποινές.
3. Μέχρι είκοσι ημέρες πριν από το προγραμματισμένο χρονικό διάστημα ελέγχου του οχήματος του ο πολίτης τηλεφωνεί στο Κ.Τ.Ε.Ο. (στο τηλ. κέντρο 1525 για τα Δημόσια ΚΤΕΟ των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) όπου κλείνει ραντεβού για έλεγχο.
4. Την καθορισμένη ημέρα και ώρα προσέρχεται με το όχημα στο Κ.Τ.Ε.Ο. μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έλεγχο (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 1).
5. Μόνο για τα Δημόσια ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής και για όλες τις κατηγορίες οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ο επόμενος έλεγχος πραγματοποιείται χωρίς ραντεβού στο ίδιο Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
--Όταν το όχημα είναι εμπρόθεσμο δηλαδή για το χρονικό διάστημα τρεις ( 3 ) εβδομάδες πριν ή μία ( 1 ) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
--Όταν το όχημα είναι εκπρόθεσμο μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Όταν όμως το όχημα είναι εκπρόθεσμο πέραν των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών απαιτείται προηγουμένως ραντεβού στο τηλ. κέντρο 1525.

Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

Την ίδια ημέρα.

Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες ελλείψεις:

1. Ένα (1) έτος για λεωφορεία, επιβατηγά Δ.Χ., ασθενοφόρα και φορτηγά μικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 τόνων.
2. Δύο (2) έτη για επιβατηγά Ι.Χ. και φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους.

Κόστος Ελέγχου

Για τα τέλη διενέργειας των τεχνικών ελέγχων οι κάτοχοι των οχημάτων μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΤΕΟ της προτίμησής τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  ΕΙΧ ΕΔΧ ΦΙΧ
<=
3,5 Τα
ΦΙΧ
>
3,5 Τ
ΦΔΧ
<=
3,5 Τ
ΦΔΧ
>
3,5 Τ
ΛΙΧ ΛΔΧ ΑΝΑΡΙΘΜΑ
ΜΕΤΑΧΕΙ-
ΡΙΣΜΕΝΑ
'Αδεια Κυκλοφορίας ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πιστ/τικό
Τελωνείου ή
Πιστ/τικό
Ταξινόμησης
ή Ξένη 'Αδεια
Κυκλοφορίας
ή Πιστ/τικό
Ο.Δ.Δ.Υ.
*
ΚΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Αστυνομική Ταυτότητα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Δ.Τ.Ε. από
προηγούμενο έλεγχο
εάν υπήρξε
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πιστ/τικό
Καυσαερίων
για όλα τα
οχήματα
εκτός των
Ε.Ι.Χ.
Βενζινοκί-
νητων
οχημάτων
από χώρες
της ΕΟΚ
Πιστοποιητικό Τ.Σ.Α.   ΝΑΙ     ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ  
Βεβαίωση
Περιορισμού
Ταχύτητας
      ΝΑΙ
Φορτ
>12Τ
  ΝΑΙ
Φορτ
>12Τ
ΝΑΙ
Λεωφ
>10Τ
ΝΑΙ
Λεωφ
>10Τ
 
Κάρτα Ελέγχου
Καυσαερίων
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  Τηλέφωνα Δημόσιων ΚΤΕΟ

ΚΤΕΟ ΚΩΔ.ΝΟΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αγρινίου 26410 24901, 22702,  (FAX 28864)
Αλεξ/πολης 25510 33272, (FAX 33127)
Αναβύσσου 22910  38437, 38438, 37155, (FAX 38249)
Αργολίδας 27520 27778, 27520 (FAX 21316)
Αρκαδίας 2710 561260, 561334, (FAX 561422)
Αρτας 26810  79727, 79965, (FAX 79500)
Αχαΐας 2610  432430, 432431, (FAX 432613)
Βοιωτίας 22680  23333, 23323, 23339
Γρεβενών 24620  22943, 22963, (FAX 22960)
Δράμας 25210  55568, (FAX 55566)
Δωδ/σου Ρόδου 22410 65385, (FAX 69544)
Ελληνικού 210  9936755, 6, 7, 8,  9969440, (FAX 9969441)
Ευβοίας 22210  43973, 43869, (FAX 43743)
Ευρυτανίας 22370  80268, 7, 8
Ζακύνθου 26950  43677, 42850, (FAX 45668)
Ηλείας 26210 29911, 2
Ημαθίας 23310  42420, 1
Ηρακλείου 2810  380352,3, 4, 5 (FAX 380257)
Θεσπρωτίας 26650  92086, 92328
Θεσ/νίκης Α' 2310 763339, 755239, 751881, 789380 (FAX 751887)
Θεσ/νίκης Β' 2310  752387, 752313 (FAX 752540)
Ιωαννίνων 26510  92586, 7
Καβάλας 2510  622050, 622052, 622054,5,6 (FAX 326678)
Καρδίτσας 24430  24300, 24302, (FAX 24301)
Καστοριάς 24670 72140, (FAX 72139)
Κερκύρας 26610 52000, 1, 2
Κεφαλληνίας 26710 94266  (FAX 94267)
Κιλκίς 23410 22000, (FAX 22010)
Κορινθίας 27410 89085, 6, 7
Κοζάνης 24610 FAX 36262
Λακωνίας 27350  71055, (FAX 71155)
Λάρισας 2410 851152, 3, 4, 851700 (FAX 851151)
Λασιθίου 28420 94551, 94662
Λέσβου 22510 47777 (FAX 45555)
Λευκάδας 26450 21744 (FAX 21745)
Μαγνησίας 24210 95393, 4,  78061, (FAX 95395)
Μάνδρας 210 5549773, 4, 5, 6, (FAX 5549542)
Μεγάρων 22960 83127, 83128
Μεσολογγίου 26310 51646, 7, 8 (FAX 51109)
Μεσσηνίας 27220 24951, (FAX 24952)
Ξάνθης 25410 71222, 3, (FAX 71221)
Ορεστιάδας 25520 93040, (FAX 93050)
Πέλλας 23810 61359, (FAX 61177)
Πιερίας 23510 41777, 42363, 42326 (FAX 41180)
Πρέβεζας 26820 28028, (FAX 24964)
Ρεθύμνου 28310 41142, 3 (FAX 41144)
Ροδόπης 25310 23455,  (FAX 24912)
Σερρών 23210 38000, 1, (FAX 97913)
Τρικάλων 24310 35851,  2,  3 (FAX 79319)
Φθιώτιδας 22310 81032, 3, 4, (FAX 81405)
Φλώρινας 23850 46089, (FAX 46056)
Φωκίδας 22650 79110 (FAX 79065)
Χαλκιδικής 23710 23402, 23357
Χίου 22710 44243, (FAX 44244)
Χολαργού 210 6540201, 2, 3 (FAX 6532038)

Χρηματιστήριο

 Αθήνα 552,88+2,03+0,37%
Δείκτης χρηματιστηρίου

Αγορά και μετοχές ΕΧΑΕ >>

Βασικές ισοτιμίες Ευρώ

ΝόμισμαΙσοτιμία
 Ευρώ/ Δολλάριο ΗΠΑ 1,109
30/03/2020 11:00:04

 Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας 0,895
30/03/2020 11:00:08

 Ευρώ/ Γιέν Ιαπωνίας 119,388
30/03/2020 11:00:09

 Ευρώ/ Ελβετικό Φράγκο 1,06
30/03/2020 11:00:10

 Ευρώ/ Δολλάριο Καναδά 1,561
30/03/2020 11:00:11

Μετατροπέας νομισμάτων >>

Execute new: 0 secs, Execute (db): 0,015625 secs