Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,2929688 secs, Execute (db): 0,4414063 secs