Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,234375 secs, Execute (db): 0,984375 secs