Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,2636719 secs, Execute (db): 0,4394531 secs