Κρατήσεις ξενοδοχείων
Execute new: 0,2180176 secs, Execute (db): 0,4849854 secs