ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:  Τουρκία  |   Σεισμός  |   Κορονοϊός  |   Τζόκερ

Στατιστικά Πρότο

Δείτε όλες τις καθυστερήσεις (πόσες κληρώσεις πριν εμφανίστηκε ο κάθε αριθμός) και τις εμφανίσεις (αθροιστικά πόσες φορές έχει εμφανιστεί ένας αριθμός) για τους αριθμούς του Πρότο.

ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ - PROTO OPAP

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ

1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
1: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
2: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
3: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
4: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
5: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
6: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
7: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
8: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 1η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 2η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 3η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 4η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 5η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 6η)
9: χρώμα μπλε 0 (Θέση 7η)

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

6: χρώμα μπλε 325 (Θέση 1η)
2: χρώμα μπλε 324 (Θέση 2η)
6: χρώμα μπλε 322 (Θέση 4η)
6: χρώμα μπλε 321 (Θέση 6η)
2: χρώμα μπλε 319 (Θέση 3η)
9: χρώμα μπλε 319 (Θέση 7η)
3: χρώμα μπλε 312 (Θέση 5η)
4: χρώμα μπλε 311 (Θέση 1η)
9: χρώμα μπλε 310 (Θέση 2η)
2: χρώμα μπλε 307 (Θέση 5η)
9: χρώμα μπλε 307 (Θέση 3η)
9: χρώμα μπλε 306 (Θέση 6η)
5: χρώμα μπλε 305 (Θέση 6η)
7: χρώμα μπλε 303 (Θέση 2η)
4: χρώμα μπλε 301 (Θέση 3η)
5: χρώμα μπλε 300 (Θέση 3η)
4: χρώμα μπλε 299 (Θέση 7η)
4: χρώμα μπλε 298 (Θέση 5η)
2: χρώμα μπλε 297 (Θέση 4η)
5: χρώμα μπλε 297 (Θέση 1η)
8: χρώμα μπλε 297 (Θέση 2η)
4: χρώμα μπλε 295 (Θέση 4η)
5: χρώμα μπλε 295 (Θέση 7η)
3: χρώμα μπλε 294 (Θέση 3η)
7: χρώμα μπλε 294 (Θέση 1η)
8: χρώμα μπλε 294 (Θέση 5η)
8: χρώμα μπλε 294 (Θέση 7η)
3: χρώμα μπλε 293 (Θέση 4η)
5: χρώμα μπλε 293 (Θέση 2η)
3: χρώμα μπλε 292 (Θέση 2η)
1: χρώμα μπλε 291 (Θέση 7η)
6: χρώμα μπλε 290 (Θέση 5η)
8: χρώμα μπλε 290 (Θέση 4η)
3: χρώμα μπλε 289 (Θέση 6η)
5: χρώμα μπλε 288 (Θέση 5η)
7: χρώμα μπλε 288 (Θέση 4η)
9: χρώμα μπλε 288 (Θέση 4η)
2: χρώμα μπλε 286 (Θέση 7η)
3: χρώμα μπλε 286 (Θέση 7η)
4: χρώμα μπλε 286 (Θέση 6η)
7: χρώμα μπλε 286 (Θέση 5η)
1: χρώμα μπλε 285 (Θέση 5η)
6: χρώμα μπλε 285 (Θέση 3η)
1: χρώμα μπλε 283 (Θέση 3η)
8: χρώμα μπλε 283 (Θέση 3η)
3: χρώμα μπλε 281 (Θέση 1η)
5: χρώμα μπλε 281 (Θέση 4η)
7: χρώμα μπλε 281 (Θέση 6η)
1: χρώμα μπλε 280 (Θέση 1η)
8: χρώμα μπλε 280 (Θέση 1η)
4: χρώμα μπλε 279 (Θέση 2η)
6: χρώμα μπλε 279 (Θέση 2η)
2: χρώμα μπλε 278 (Θέση 6η)
1: χρώμα μπλε 276 (Θέση 4η)
6: χρώμα μπλε 275 (Θέση 7η)
9: χρώμα μπλε 274 (Θέση 1η)
9: χρώμα μπλε 274 (Θέση 5η)
7: χρώμα μπλε 271 (Θέση 7η)
1: χρώμα μπλε 269 (Θέση 6η)
7: χρώμα μπλε 269 (Θέση 3η)
2: χρώμα μπλε 268 (Θέση 1η)
8: χρώμα μπλε 266 (Θέση 6η)
1: χρώμα μπλε 256 (Θέση 2η)

Πιο πρόσφατη κλήρωση και εύρεση επιτυχιών ΠΡΟΤΟ

Δες την πιο πρόσφατη κλήρωση και αν το δελτίο Πρότο που έπαιξες κέρδισε και πόσο.

Χρηματιστήριο

Ελληνική σημαία  Αθήνα  17:20:03    891,69  +6,92  +0,78%

Αγορά και μετοχές ΕΧΑΕ >>

Βασικές ισοτιμίες Ευρώ

Νόμισμα Ισοτιμία
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώ/Σημαία Αμερικής Δολλάριο ΗΠΑ
11/04/2021 06:00:01
1,18950
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώ/Σημαία Αγγλίας Λίρα Αγγλίας
11/04/2021 06:00:01
0,86787
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώ/Σημαία Ιαπωνίας Γιέν Ιαπωνίας
11/04/2021 06:00:05
130,51600
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώ/Σημαία Ελβετίας Ελβετικό Φράγκο
11/04/2021 06:00:04
1,10008
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώ/Σημαία Καναδά Δολλάριο Καναδά
11/04/2021 06:00:05
1,49062

Μετατροπέας νομισμάτων >>

Ψηφίστε


  Υγειονομική κρίση λόγω κορονοϊού
  Οικονομική κρίση
  Ελληνοτουρκικά
  Προσφυγικό
  Άλλο